Polityka prywatności sklepu

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: Polityka) ma charakter informacyjny i przedstawia zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu internetowego Akustonic.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest przedsiębiorca – Sas Radosław prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU FOKUZ Sas Radosław, NIP 6342676933, REGON 240953501. Adres siedziby firmy: ul. Gliwicka 75/4, 40-854 Katowice.
Dane osobowe zbierane przez Akustonic.com za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 • rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
 • adres e-mail.
 • Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie
  W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
  adres e-mail;
 • dane adresowe:
  a) kod pocztowy i miejscowość;
  b) ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu.
  W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
 • numer NIP;
  -numer REGON.
  Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
  Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.
  Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:
  a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
  b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym z metody płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Dotpay.pl, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie internetowym.
  Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników (w tym Klientów zarejestrowanych) korzystających z Serwisu internetowego: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego, adres IP, login. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
  Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jej rozliczenia, założenia Konta w Serwisie oraz zamieszczenia komentarza na Blogu.
X