Zależy nam na zapewnieniu najwyższej jakości naszych produktów. Dlatego też, panele akustyczne, które oferujemy, zostały poddane rygorystycznym badaniom w pracowni badań wibroakustycznych. Naszym celem jest dostarczenie klientom nie tylko estetycznych, bezpiecznych, ale przede wszystkim efektywnych rozwiązań akustycznych. Wysłanie próbek do profesjonalnych badań stanowi naszą inwestycję w pewność, że panele działają zgodnie z oczekiwaniami. Oto jak przebiegały badania oraz co udało się nam potwierdzić.

Przygotowania do badania – cel, metodyka, wykorzystany sprzęt

Badane panele akustyczne pochodziły z naszej serii Premium. Każdy panel składał się z różnych warstw, w tym tkaniny, wigofilu, i wełny mineralnej. Wysłaliśmy dwie próbki o różnych grubościach – 50 mm i 100 mm
Naszym głównym celem było potwierdzenie skuteczności naszych paneli akustycznych poprzez pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku, zgodnie z normą PN-EN ISO 10534-2.
Panele były poddane szczegółowym pomiarom w zakresie częstotliwości od 50 do 6600 Hz, z uwzględnieniem 1/3 oktawy w zakresie 80-5000 Hz. Używając wysokiej jakości sprzętu, takiego jak rury impedancyjne, kalibrator akustyczny Bruel&Kjaer, i mikrofony GRAS, termo higrometru Lab-E1 zapewniliśmy precyzyjność pomiarów. Badania były przeprowadzane w kontrolowanych warunkach temperatury, wilgotności i ciśnienia.

Wyniki badań – współczynnik pochłaniania dźwięku dla paneli akustycznych Akustonic® o grubości 50mm i 100mm

współczynnik pochłaniania panel akustyczny 50 mm
współczynnik pochłaniania panel akustyczny 100 mm

Współczynnik pochłaniania dla różnych częstotliwości: Widać, że wartości współczynnika pochłaniania zmieniają się w zależności od częstotliwości. Współczynniki te są stosunkowo niskie dla niższych częstotliwości, ale rosną wraz z częstotliwością.
Maksymalna skuteczność w zakresie średnich i wyższych tonów: Najwyższe wartości pochłaniania w obu grubościach występują w okolicach 1600 Hz, 2000 Hz, 2500 Hz, Wynik sugeruje, że obie grubości paneli akustycznych są najbardziej skuteczne w zakresie średnich i wyższych tonów. Jednak panele akustyczny o grubości 100 mm wykazuje lepsze parametry pochłaniania.
Skuteczność w niższych częstotliwościach: Panel akustyczny o grubości 100 mm jest również bardziej skuteczny w redukcji dźwięku o niższych częstotliwościach niż jego cieńszy odpowiednik. Panele o większej grubości często są bardziej skuteczne w redukcji niskich tonów.

Wybór paneli akustycznych zależy od konkretnych potrzeb i warunków pomieszczenia.

Jeśli głównym celem jest kontrola nad wyższymi tonami, panel o grubości 50 mm może być wystarczający. Jeśli jednak konieczna jest bardziej wszechstronna kontrola dźwięku, zwłaszcza w zakresie niskich tonów, panel o grubości 100 mm będzie bardziej odpowiedni. Ostateczny wybór zależy również od estetyki pomieszczenia, dostępnej przestrzeni oraz budżetu.

Nie kupuj jeśli nie jesteś pewien – konsultacja z ekspertem.

Warto skonsultować się z Nami, aby dostosować rozwiązanie do konkretnych warunków pomieszczenia i indywidualnych potrzeb. Konsultacja jest kluczowa, ponieważ każde pomieszczenie ma swoje unikalne potrzeby akustyczne, zależne od jego przeznaczenia, rozmiaru i istniejących elementów wyposażenia. Możemy dostosować rozwiązania do specyfiki danego miejsca, uwzględniając różnice w akustyce wynikające z pozycji użytkownika, zawartości pomieszczenia, stylu życia oraz warunków początkowych, takich jak meble czy wolna przestrzeń. To spersonalizowane podejście zapewnia optymalny komfort akustyczny, dostosowany do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkowników.

Panele akustyczne firmy Akustonic® osiągnęły oczekiwane rezultaty.

Wysłanie naszych paneli akustycznych do pracowni badań wibroakustycznych było kluczowym krokiem w udowodnieniu ich skuteczności. Dzięki tym badaniom mamy pewność, że oferowane przez nas produkty są nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim spełniające swoją funkcję w zakresie poprawy akustyki pomieszczeń. Wierzymy, że jakość naszych paneli akustycznych wpłynie pozytywnie na komfort akustyczny naszych klientów.